- håp og hjelp for familie og venner av alkoholikere

Velkommen til Al-Anon Familiegrupper Norge sine nettsider. 
Servicekontoret i Drammen når du på telefon 928 44 551.

Er du berørt av en annens drikking?

Hva skjer på et Al-Anon møte?

GruppeoversiktAlateen-kontakter

Du bestiller LITTERATUR ved å kontakte Lars på 92844551 eller Grete på 91387290, evt post@al-anon.noBankkonto: 6051.06.50754


Grupper i Norge

TRINN FOR TRINN trinnfortrinn@gmail.com

Abonnementpris kr. 300,- pr år.

April-nummeret er under utsending. Nytt nummer i juni.

Felles støtte
Uansett om alkoholikeren fremdeles drikker eller ikke, gir Al-Anon håp og tilfriskning til mennesker som er berørt av en venns eller et familiemedlems alkoholisme.Din henvendelse er konfidensiell og anonym. Hvis du er bekymret over et annet menneskes drikking, anbefaler vi deg å lese gjennom disse sidene for å få informasjon om programmet vårt. Ønsker du mer informasjon, kan du ringe telefon 92844551, Lars, Servicekontoret.

Her kan du få oppgitt en kontaktperson til en Al-Anon gruppe.SERVICEKONTORET er flyttet til Drammen, ny adresse:

Al-Anon Servicekontor,

Drammen Frivilligsentral

Landfalløya 78 (Fløya)

3023 Drammen; tlf: 928 44 551 Lars

Testdegselv About Us
Al-Anon har kun ett formål:
å hjelpe alkoholikerens familie.
Article 02 Testdegselv

Vi ber om at hver gruppe snarest oppretter en egen e-postkonto. Dette vil gjøre utsending av informasjon raskere, rimeligere og mer effektivt. E-postadressene vil bli satt inn i gruppeoversikten etterhvert.

Send opplysning om epost-adressene til post@al-anon.no og trinnfortrinn@gmail.com

Al-Anon Servicekontor
Drammen Frivilligsentral
Landfalløya 78 (Fløya)
3023 Drammen

LITTERATURLISTE